լայնութիւն

լայնութիւն

Dasnabedian 1995: 439

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 4,2
largeur, ampleur

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԼԱՅՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0878 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c գ. πλάτος latitudo. Տարածութիւն ընդ լայն. կամ կողմնական աստի եւ անտի. ընդարձակութիւն ըստ լայնութեան. ... *Լայնութիւն տապանի. ըամ տապանակի. պատկերի, տաճարի, երկրի, երուսաղէմի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶՈՅԳ — (զուգի, իւ. Զոյգք, զուգաց, օք, կամ գից, իւք.) NBH 1 0741 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. δισσοί bini Երկու կրկին. երկու հատ, երկերկու, ջուխտ. ... *Երկու աչօք եւ ականջօք զուգիւք. Փիլ. այլաբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՈԼԱՋԻԼ — (ջլի.) NBH 1 0071 Chronological Sequence: Early classical գ. Զոյգ կամ հաստաձիգ ջիլ՝ որ ʼի զիստն կամ ʼի յետին կողմն բարձից կենդանւոյ. (ռմկ. ըստ ոմանց՝ մամուջեղ.) ըստ եբր. քաֆ իբր ոլորք. յն. է զի դնէ πλατύς այս ինքն լայնութիւն, կամ տախտակ (զըստի).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՓՈՓԻՄ — ( ) NBH 1 0077 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c ԱՄՓՈՓԻԼ Բովանդակիլ. պարագրիլ. *Ամփոփեցար անսահման. Նար.: *Անփոփեցաւ ʼի մարմին. Ագաթ.: *Ինքն յո՞ մարթ էր ամփոփել, զի չէր ուրեք մարթ ամփոփելոյ: Քանզի չգոյր ուրեք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԼԱՅՆ — ( ) NBH 1 0156 Chronological Sequence: 6c ա. ԱՆԼԱՅՆ եւ ԱՆԼԱՅՆԱԿԱՆ Որոյ չիք լայնութիւն կամ ընդարձակութիւն. նեղ. անձուկ. ... ἁπλατή latitudine carens *Անլայն իրս նշանակէ տարբերութիւնն: Քանզի այսոքիկ անլայն են խառնուածով: Անլայնական գոլով ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՆԱՒԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0210 Chronological Sequence: 6c Տ. ԱՆՆԱՒԱԳՆԱՑ. *Զանանց եւ զաննաւելւոյ լայնութիւն ծովուն անցանել. Փիլ. բագն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՉԱՓ — (ի, ից.) NBH 1 0224 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἅμετρος, ἁμέτρητος, ἁπέραντος immensus, infinitus, immodicus, μεθ’ ὐπερβολής tantus, excellens Ոյր չիք չափ. որ ոչն չափի. անքանակ. անսահման.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՋՐՊԵՏ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0232 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. (լծ. արաբ. ճէվպէթ, միջոց.) διάστημα, διοριζόν , θριγκός, μεταξύ intervallum, distantia, disterminans septum, vallum, maeria, medium Խտրոց. միջոց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԷՉ — (առիչոյ կամ ջոյ, յառիչէ, չից.) NBH 1 0302 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c գ. ԱՌԷՉ ԱՌԷՋ թ. էրիզ στήμων stamen Երկայնութիւն կտաւոյ ոստյնանկա, որոյ լայնութիւնն կոչի Թեզան. առէչք, հինք. եբր. ... *Յառէչ կամ ʼի թեզան:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՁԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0366 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 14c գ. τὸ ἅφετον abstracta virtus, πλάτος latitudo Ազատութիւն. անկապութիւն. եւ Ընդարձակութիւն. լայնութիւն. *Զմերկն եւ զբոկ (լինել ʼի հրեշտակս՝ իմա՛) զարձակութիւնն. Դիոն. երկն. ՟Ժ՟Ե:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՄՆԿԱՉԱՓ — ( ) NBH 1 0369 Chronological Sequence: 14c գ. Չափ արմկան միոյ, որ է կանգուն փոքր. ... *Լայնութիւն պարսպին գուպիթում՝ որ է արմնկաչափ՝ ՟Ծ. Մարթին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.